SAMFUNNSANSVAR I NORSK IDRETT

En av de desidert største seierene et idrettslag og utøver kan oppnå er å bruke innflytelsen sin til å utrette positive forskjeller i samfunnet. TheGreatestWin ser på det å vinne utenfor banen som en like stor seier som det å vinne på den.

 

Sport og profesjonelle idrettsutøvere har en sterk påvirkningskraft og innflytelse på barn og unge i samfunnet. Vi ønsker å gi oppmerksomhet til de som bruker arenaen sin til å belyse samfunnets utfordringer og muligheter - globale og lokale, små og store.

Klikk her for å se hvilke utøvere som samarbeider med hvilke organisasjoner

Klikk her for å lese om noen utvalgte engasjement innen sport og samfunnsansvar