BISLETT GAMES

June 12, 2018

Bislett Games er Norges største friidrettsarrangement.  Det har vært arrangert siden 1966, og hele 69 verdensrekorder er blitt satt i løpet av tiden. Arrangementet er en del av det internasjonale Diamond League som blant annet organiseres av det internasjonale friidrettsforbundet. Arrangør i Norge er Bislett Alliansen, som også drifter Bislett Stadion året rundt på vegne av Oslo Kommune, og arrangementsansvarlig er ingen ringere enn tidligere høydehopper Steinar Hoen.

 

Steinar Hoen har ved flere anledninger klarert 2,36, som for øvrig er norsk rekord, og han ble europamester i 1994. Det er også verdt å nevne at han deltok i OL i Barcelona i 1992 og Atlanta i 1996, og at han har to fjerdeplasser i VM – Göteborg i 1995 og Athen i 1997. En plass hvor Steinar definitivt kommer på pallen er i arbeidet med idrett og samfunnsansvar, hvilket er grunnen for at dette blir skrevet.

 

 

RASK OG STERK BÆREKRAFTIGHET

Frem til 2017 hadde ExxonMobil vært hovedsponsor for Bislett Games 29 år på rad. Oljeselskapet trappet ned i Norge, og trakk seg helt ut fra Bislett Games. Det åpnet muligheten for en ny, og ganske ulik aktør, på banen. ZERO.

 

ZERO er en miljøstiftelse som arbeider med å drive frem nullutslippsløsninger og hjelper andre med å sikre en praktisk og rask overgang fra klimaskadelig aktivitet til utslippsfrie løsninger.

 

Sammen la ZERO og Bislett Alliansen gode planer for både Bislett Games og Bislett Stadion som i 2017 ble en realitet. Endringene har skjedd raskt, og det er en langsiktig strategi som skal skape sterke ringvirkninger. ZERO er ingen kommersiell sponsor slik ExxonMobil var, og eksponeringen tittelsponsoren hadde er nå fordelt på seks ulike aktører – alle valgt fordi de innehar kvaliteter som er i tråd med bærekraftsvisjonen til Bislett Games.

 

 

GRØNT SKIFTE GIR GULL

Bislett Alliansen gikk over alle deler av Bislett Games og daglig drift av stadion på jakt etter smarte måter å kutte utslipp på, og sammen med Kultur- og idrettsbygg Oslo KF som gjennomførte de en rekke tiltak for å gjøre anlegget og arrangementet grønnere.

 

Bislett Games

Utøverne møter nå et mer miljøvennlig Bislett Games fra det øyeblikket de lander på Gardermoen. De reiser med tog til Oslo sentrum og bor rett ved Oslo S. I tillegg fraktes alltid utøvere, støtteapparat og utstyr med trikken, el-bil eller hydrogenbuss til og fra Bislett stadion. Utslippsfritt over hele linjen.

 

Et annet tiltak som er iverksatt er å arrangere det påfølgende Diamond League-stevnet i Stockholm. De to stevnene skal arrangeres samme uke de neste årene. Denne løsningen gjør at utøverne kan skysses med tog mellom hovedstedene og man sparer miljøet for en ekstra flytur.

 

Publikum

Det er ikke bare utøverne som merker et litt mer miljøvennlig preg. Bislett Games oppfordrer publikum til å ankomme Bislett stadion med kollektivtransport, og en egen Bislett Games-trikk blir brukt fra Thon Hotel Opera på stevnedagen. Under Bislett Games stiller også Natur & Ungdom som hjalp til med å kildesortere. En annen måte de har fått inn miljøaspektet på er under årets markedskampanje hvor flere av de norske friidrettsstjernene er superhelter i en animasjonsvideo hvor de slåss mot et miljømonster for å redde Bislett Games.

 

Daglig gevinst

Bislett Games er kanskje den dagen vi legger mest merke til Bislett Stadion, men friidrettsarenaen er åpen for alle. Ved å implementere godt synlige, bærekraftige og miljøvennlige tiltak viser de seg frem til alle brukere av anlegget og når bredt ut med budskapet sitt som forhåpentligvis inspirerer. Det inkluderer alle som bruker stadion til trening hver dag, skoleidrettsdag for sentrumsskolene som utgjør 40 skoler i året, 20 friidrettsstevner i året, Holmenkollstafetten, og TINE-stafetten som er verdens største stafett for barn og ungdom

 

For de tiltakene som Bislett Stadion har iverksatt har de blitt sertifisert som miljøfyrtårn. All energi levert til Bislett stadion har kommet fra fornybare kilder siden april 2017, og de innførte i mai 2017 kildesortering av alt avfall på Bislett stadion. Resultater som følge av deres satsing på bærekraft i 2017 innebar å ha økt kildesorteringsgraden med 40 %, kuttet klimagassutslipp med 39%, og redusert transportkostnader med 30% på ett år. Bislett Stadion fikk også bevilget 4,6 millioner kroner til solcelleanlegg på taket av stadion som kan dekke 15% av det årlige energibehovet stadion har, og disse er nå installert.

 

Tilsammen utgjorde det reduserte karbonutslippet i 2017 50 tonn med CO2. Det tilsvarer 210 flyvinger fra Oslo til London. Å miste ExxonMobil betød å miste store sponsorinntekter, men tiltakene Bislett Games og ZERO gjennomførte sparte Bislett Games for 800,000 i fjor. Å arrangere i Stockholm rett etter Oslo gir mindre reisetid til Skandinavia for 200 utøvere, trenere og ledere, hvilket utgjør 30 % på reisekostnader.

 

Dette er ikke bare til inspirasjon for friidretten i Norge, men alle som har et arrangement og daglig drift innen idrett. Det er selvsagt viktig med godt synlige resultater, men jeg lar meg mest imponere over hvordan Bislett Games gjør utrolig mye ut av én dag, signalet Bislett Alliansen sender, og pionérrollen de har inntatt.

 

 

MER ENN BARE FRIIDRETT

Med så mange gode tiltak og resultater, så har ønsket vært å vise frem Bislett Games som en del av noe større, og gjøre Bislett Games til noe langt mer enn «bare» et friidrettsarrangement. Bislett Games hadde en lang prosess internt om hvem de skal være og hva de skal stå for. Da passet det bra at Oslo hadde satt seg et mål om å bli Europas miljøhovedstad. I konkurranse med 13 andre europeiske byer ble Oslo i 2017 utpekt til å være Europas miljøhovedstad i 2019. Kandidatbyene er blitt vurdert på klimapolitikk, luftkvalitet, grønn innovasjon, kollektivtransport, biologisk mangfold, vannkvalitet og friluftsliv. Oslo kommune har satt av 118 millioner kroner til 170 bedrifter og organisasjoner som vil være med på å markere Oslo som Europas miljøhovedstad i 2019. Bislett-sjef Steinar Hoen mener Bislett bør og kan stå sentralt når Oslo feires som «europamester» i klima og miljø. og være med å vise vei. 

 

En måte de viser vei er å inkorporere Bislettkonferansen som en del av Bislett Games. Bislettkonferansen er et forum hvor Dagens Næringsliv og Oslo Bislett Games har gått sammen om å skape en arena for å inspirere norsk næringsliv til å bli grønne vinnere.

 

«Bislett Alliansens ambisjoner er å være verdens mest bærekraftige internasjonale friidrettsstevne, Bislettkonferansen skal være den ledende møteplassen mellom bærekraftige selskaper, organisasjoner og idretten, og de skal være et utstillingsvindu for Oslos ambisjoner om en bærekraftig og moderne by», sier Steinar.. Han har videre uttalt at dette er konferansen for «dem som vil redde klimaet, men som også vil skape verdier og arbeidsplasser mens de gjør det.»

 

Foran Bislett Games 2017 kommenterte Steinar at ”Vi brenner for dette internt, og mener at dette er et samfunnsansvar som vi som en stor arrangør må ta. Så håper vi selvsagt at andre idrettsarrangører tar opp stafettpinnen og kommer etter som gode eksempler på hva idretten kan og bidra med i denne viktige kampen”.

 

«Det er veldig spennende at Bislett Alliansen og ZERO utfordrer oss på miljøsiden, også i de etablerte anleggene. Bislett stadion sin siste renovasjon ble ferdigstilt i 2005 – da uten de miljøkravene vi i dag stiller. Vi lar oss inspirere av alle de gode ideene som har kommet opp i arbeidet med Oslo Bislett Games, og vil ta det med oss videre til de andre kultur- og idrettsanleggene i Oslo» har direktør i Kultur- og idrettsbygg, Eli Grimsby uttalt.

 

Forståelse for innflytelse

For akkurat denne saken så er det jo Bislett Games som arrangement som står for initiativet om å skape oppmerksomhet rundt bærekraft, men de ville ikke vært noe uten store idrettsstjerner på tartandekket – idrettsstjerner med innflytelse på barn og unge. Steinar mener det er lettere å bli bevisst på innflytelsen sin og se verden i et større perspektiv når man blir eldre. Man kan kanskje ikke forvente at unge stjerner innser hvilken påvirkning de har på samfunnet og barn og unge, og kunne engasjere seg sterkt i noe samfunnsansvarlig ved siden av satsingen. Selv mener han at det å ta en utdannelse i USA mens han satset gjorde at han fikk øyene opp for et større perspektiv på ting enn hva dagens ungen utøvere normalt har, som satser 100% uten jobb eller studier ved siden. Som ung utøver har man kun ett mål, og det er å bli best! Derfor tar man gjerne sponsoravtaler med selskaper uavhengig av deres miljøprofil eller andre områder som ikke er hundre prosent forenlig med en ideell verden.

 

På spørsmål om sponsorer vil stille strengere krav til utøvere og at de må være samfunnsengasjerte for å være attraktive som sponsorobjekter, så tror Steinar denne tiden vil komme, men at den ikke er der helt enda. Uansett så er det utrolig viktig å få med utøverne og sponsorene, og skape et kollektiv som drar i samme retning om man ønsker å utgjøre den forskjellen man har potensiale til å oppnå.

 

 

EN GLOBAL UTFORDRING OG MULIGHET

Det er ikke bare under Bislett Games det skjer miljøvennlige endringer, eller andre tiltak som tar samfunnsansvar bortenfor hva man tidligere har krevet av sportsarrangementer. Det er Steinar veldig klar over som selv mener Norge har mye å gå på, og at man bør se til utlandet for å bli inspirert og lære. Selv er han ærlig på at mye er «stjålet» fra andre plasser, og at han har tatt det beste fra alt han har sett og sydd det sammen til noe enda bedre.

 

Noe av det som skjer der ute i verden er at 28. mai i år inngikk FNs miljøpanel og det internasjonale friidrettsforbundet et femårig samarbeid hvor friidretten skal både samle inn data om luftkvalitet, og belyse utfordringen med dårlig luft. Over 1000 friidrettsarenaer over hele verden skal installere luftkvalitetsmålere, de skal lage et system som viser når luften i ulike byer er best å løpe i, og de skal iverksette en studie som tar for seg korrelasjonen mellom luftkvalitet og idrettslige prestasjoner. Et eksempel på en utøver som engasjerer seg bortenfor det normale er Haile Gebrselassie. Han trakk seg fra maratondistansen i 2008 på grunn av smogen i byen, og er aktiv i FN sitt miljøprogram som ambassadør.

 

Et annet bevis på at samfunnsansvaret innenfor idrett vokser og skaper effekt er at det i 2017 ble skrevet en ”Miljøhåndbok for norsk idrett” av Norges Idrettsforbund. Bokens første utgivelse kom i 1000 eksemplarer og er en flott guide til alle områder hvor man kan handle og arrangere mer i tråd med bærekraftighet.

 

 

RINGVIRKNINGER OG MÅLBAR EFFEKT

Steinar er vel vitende om at Bislett Games ikke utgjør forskjellen direkte. Derimot så vet han hva slags innflytelse de har, og har hatt, slik at effekten av deres tiltak er til dels god og målbar. Steinar har pratet hos Sponsor og Eventforeningen, Idrettspolitisk forum, Holmenkollen skifestival, Oslo kommune / Byrådet, NHO reiseliv / Lillehammer, Klimapartnere Bergen, Bygg reis deg / Lillestrøm, DNV-GL, Sparebank 1-ledelsen, og Storebrand om tiltakene deres. I tillegg ga Sponsor- og eventforeningen en nominasjon for Årets samfunnsengasjement i 2017.

                                                                                                                                                                         

«Denne typen initiativ fra enkeltpersoner, bedrifter og organisasjoner er en veldig viktig del av klimakampen. Å bare sitte og vente på politikerne er åpenbart ikke nok hvis man skal lykkes. Når et av Norges mest profilerte idrettsarrangementer går foran og gjør sitt for å kutte egne utslipp, så vil det inspirere andre til å gjøre det samme» har daglig leder i ZERO, Marius Holm, uttalt.

 

Dette er mye av essensen i hvorfor dette er så viktig å få frem under mesterskapet. Om det skulle være noen som er opptatt av frisk luft så burde det være friidrettsutøvere. OL i Beijing var det mest forurensede i historien, og det ble skrevet en masse historier om utøvere som klagde på forholdene. Det samme gjaldt for VM i friidrett i 2015 på samme sted. Ergo, utøvere har et tilsynelatende sterkt insentiv for å fronte miljøkampen og inspirere andre til å bekjempe utfordringene.

 

Rollen til idrett og utøvere i mine øyne er ikke nødvendigvis å kjempe kampene, men å inspirere andre til å ta i et tak også. Det er kanskje fælt å si det, men ingen klimautfordringer har blitt løst direkte ved at Usain Bolt løp inn til 9.58 i 2009. Indirekte derimot, så har Usain Bolt fått større innflytelse på samfunnet og han er et godt eksempel på noen som har brukt statusen sin til mye fornuftig som nevnt i denne artikkelen. Altså; ingen prestasjon, ingen innflytelse. Ingen innflytelse, ingen handling.

 

 

DEN GODE HISTORIEN – INNFLYTELSE OG FORKJEMPER

Steinar mener en av idrettens oppgaver med samfunnsansvar er å formidle ”den gode historien”. For Bislett Games handler det om å vise at det å ta et ansvar for bærekraften ikke bare er bra for miljøet og utøvere, men også lommeboken, og gå foran med gode bærekraftige tiltak som gir synlig effekt. Det er selvsagt mange andre der ute som gjør mye bra, og som ikke får den oppmerksomheten de fortjener, men det er fremdeles litt å gå. Gjør som Steinar og sats høyt.

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload